Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://din86.blogspot.com/

 Allah_Is_One

Sudah banyak ulasan-ulasan yang diberikan berkenaan isu Kalimah Allah ini. Dari kesimpulan apa yang penulis lihat ada tiga pandangan dalam isu ini iaitu:

  1. Allah hanya khusus untuk Islam
  2. Asasnya dibolehkan kristian menggunakannya tetapi untuk menutup pintu kerosakan maka dilarang non-muslim menggunakannya
  3. Dibenarkan menggunakan Kalimah Allah dengan beberapa syarat seperti dilarang menyebut Allah pada berhalanya, menggunakan Kalimah Allah sebagai umpan untuk mengelirukan umat islam dan sebagainya.

Read More