Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://addeans.blogspot.com/

 

Pendedahan ini mungkin akan mengejutkan kebanyakan umat islam dan hindu. Adakah Muhammad itu  adalah umat bagi Hindu ? Adakah boleh dikategorikan sebagai Ahli Kitab? Sedangkan apa yang diketahui Ahli Kitab hanya Yahudi dan Kristian. Disini akan dibincangkan siapakah sebenarnya agama Hindu. Tetapi tidak mustahil Muhammad itu juga umat bagi Hindu.

Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."( Al-Anbiya' ayat 107)

Maka amat jelaslah bahawa risalah yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah bersifat universal kerana Baginda diutus untuk segenap umat manusia samada islam atau bukan islam. Jika kita lihat memang islam telah menyatakan sebelum Al-Qur'an dan nabi Muhammad ,memang sudah terdapat ajaran dan kitab-kitab suci dari Tuhan. Jadi tidak mustahil kitab Al-Qur'an memang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu".(Asy Syu'araa':196)

Diharap pendedahan ini walaupun tidak kesemuanya ditulis tetapi ia dapat disebarkan dan dijelaskan kepada mereka serta dijadikan ia sebagai alat untuk menyebarkan dakwah islam dan ini dapat memperkukuhkam lagi persaudaraan kaum muslim dan Hindu.

Berikut adalah pembentangan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik mengenai "Persamaan Antara Hindu dan Islam". Beliau merupakan seorang yang pakar dalam perbandingan agama di peringkat antarabangsa dan terkenal dengan teknik pidato dan debatnya yang sangat mantap dan berkesan.

Dalam surah Ali 'Imran Ch.3:V.64 Allah berfirman:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

Ayat ini walaupun pertama kali ditujukan kepada Ahli Kitab pada orang Yahudi dan Kristian tapi secara umum dapat digunakan bagi setiap orang yang berbeza keyakinan dan ini adalah ayat terbaik dapat digunakan ketika kita berbicara dengan sesiapa. Jika ajakan ini tidak dihiraukan untuk memahami agama tertentu dengan melihat para pengikut agama tertentu tapi dalam waktu yang sama ternyata orang tersebut tidak faham akan agamanya.Kerana itulah yang paling baiknya dengan cara memahami kitab suci tersebut secara langsung.

Ingin faham ajaran Hindu ,pelajarilah rahsia kitab sucinya yang paling dikramatkan adalah Weda. Sebagai pelengkapnya adalah Upanishad,Ityas, Ramayana,Mahabarata,Bhagavad gita, Puranas dan banyak lagi yang lainnya.

 

Definisi Hindu

Istilah Hindu memiliki definisi geografis, iaitu orang atau keadaan orang yg menghuni di sekitar sungai Sindu atau merujuk pada orang yang tinggal di tanah dan air sungai Indus.Menurut ahli sejarah, kata Hindu pertama kali dipergunakan oleh orang Persia ketika pertama datang ke India melalui jalan sebelah barat laut Himalaya.Kata Hindu juga digunakan oleh orang Arab. Menurut Encyclopedia of Religion and Ethics vol. 6 ref 699 : kata Hindu tidak ada disebutkan dalam setiap literatur India, bahkan dalam kitab sucinya sendiri sebelum orang Muslim datang ke India.

Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya : Discovery of India page : 74 - 75 -bahawa kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke 8 pada masa Persia, dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komuniti masyarakat. Dan kata Hindu pertama kali digunakan oleh orang Inggeris, yang menerangkan sekelompok kepercayaan sebahagian besar orang India.

Menurut Encyclopedia Britanica vol. 20 Ref. 581 : kata Hindu pertama kali digunakan oleh penulis Inggeris pada tahun 1830 untuk menggambarkan keadaan dan kepercayaan orang India. Dan kerana berasal dari orang Inggeris, maka kata itu sekarang menjadi bahasa Inggeris.

Sebenarnya orang Hindu terpelajar keberatan terhadap penggunaan kata itu, karena menurut mereka itu salah kafrah. Seharusnya nama agama Hindu adalah : Sanatana Dharma (agama yg abadi), Vedic Dharma (agama Weda), atau Vedantist (pengikut Weda). Hal ini kerana kata Sanata Dharma, Vedic, ataupun Vedantist memang ada tersebut dalam kitab-kitab suci Hindu. Istilah sangat tepat.Apalagi saat ini agama Hindu sudah menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya menjadi kepercayaan yang dianuti oleh orang India saja.

 

Definisi Islam

Islam berasal dari kata bahasa arab "salam" yang artinya "damai", atau kata "Silm" yang ertinya penyerahan diri pada Tuhan. Jadi Islam bererti : kedamaian yang didapat karena penyerahan diri pada Allah. Dan semua yang menyerahkan diri kepada Allah disebut muslim.

Kata Islam banyak terapat dalam Qur'an dan hadits nabi seperti di QS. Al-Baqarah(2) : 208, sedangkan kata muslim banyak juga terdapat dalam Qur'an & hadis seperti pada QS. Ali Imran(2) : 64.Jadi salah fahaman jika menyatakan islam itu agama yang baru.Islam sudah ada sejak dahulu, sejak manusia pertama ada di bumi ini. Nabi Muhammad bukanlah pendiri Islam, melainkan penutup para Rasul Allah. Pada beliaulah diturunkan Al-Quran.

 

 

Konsep Hindu tentang Tuhan

 

Kebanyakan orang Hindu awam mempercayai Tuhan boleh ada 1, 10 ,100, 1000, atau mungkin sejuta. Tapi kalangan Hindu yang terpelajar yang mempelajari kitab suci mereka akan menjawab bahawa ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan.

Tapi kebanyakan Hindu beriman pada filsafat Phanteism/Fantaisme (Pancaran), yaitu 'Everything is God" (semua adalah Tuhan). bulan, bintang, matahari bahkan ular sekalipun dianggap Tuhan. Sedang muslim percaya bahawa "Everything is God's" (semuanya milik Tuhan). Pohon,matahari ,bulan kera,ular juga milik Tuhan. Dalam Hindu=God, dalam Islam=God's, perbezaannya hanya pada " 's ". Maka jika mat Hindu dan Islam sepakat pada "s" ini maka mereka akan bersatu.

 

Kitab Suci Hindu Tentang Tuhan

 

Dalam kitab Upanishad :

a) Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 bahawa Tuhan hanya ada satu.

b) Shvetashvatara Upanishad Ch. 6 V. 9 bahawa Tuhan itu tidak punya ibu dan bapa, Dia tidak punya tuan dan pelindung.

c) Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 v. 19 bahawa Tuhan itu tidak ada sesuatupun yang menyerupai Dia

d) Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 20 bahawa Tuhan tidak boleh dilihat. Tidak ada orang yg mampu melihat dengan mata.

Dalam kitab suci Hindu yg paling banyak dibaca adalah Bhagavad Gita :

a) Dalam Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 bahawa Tuhan yang tidak dilahirkan, tak ada permulaan, Tuhan seru sekalian alam.

Dalam kitab utama Hindu, Veda seperti yang disebut dalam Yahurveda :

a) Yajurveda Ch. 32 V. 3 bahawa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah

b) Yajurveda Ch. 40 V. 8 bahawa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci

c) Yajurveda Ch. 40 V. 9 bahawa "Andhatma pravishanti" ertinya memasuki, dan "assambhuti" ertinya benda/alam seperti api, air, dan udara. Maksudnya mereka yg menyembah benda/alam spt api, air, udara, selanjutnya dia memasuki dunia gelap

d) Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3 bahawa sungguh Tuhan itu Maha Besar

e) Rigveda Bk. 1 Hymn 164. V. 46 bahawa : Tuhan itu Maha Esa, panggillah Dia dg berbagai nama.

f) Juga diulangi pada Rigveda Bk. 10 Hymn 114 V. 5 menyatakan Tuhan itu satu tapi Dia disebut dg nama yg bermacam-macam

g) Pada Rigveda Bk. 2 Hymn 1 menyatakan bahwa ada 33 nama yg ditujukan pada Tuhan, diantaranya :

 • Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Brahama (pencipta), bahasa arabnya "Choliq'. Umat muslim tidak keberatan kalau Allah dipanggil dengan Khalik atau Creator, atau Brahama. Tapi kalau orang menyebutkan Brahama itu adalah Tuhan yg berkepala 4 dg mahkota, tapi umat islam sangat tidak setuju.
 • Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 V. 19 bahawa tidak ada satupun makhluk yg menyerupai Tuhan.
 • Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Vishnu (Wishnu) artinya Sustainer (pemelihara alam), yg memberi rezeki. Bahasa arabnya adalah "Rabb". Orang muslim tidak keberatan Allah disebut Rabb, Vishnu, Sustainer, Cheriser. Yang jadi masalah adalah Vishnu adalah Tuhan yang punya 4 tangan, tiap tangan memegang cakra, tangan kirinya memegang rumah kerang, menaiki seekor burung garuda sambil bersandar pada gulungan ular. Umat muslim tidak boleh menerima itu.

h) Dalam Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyebutkan tidak ada rupa bagi Tuhan

i) Rigveda Bk. 8 Hymn 1 V. 1 menyebutkan kami tidak menyembah kecuali Tuhan yg satu

j) Rigveda Bk. 6 Hymn 45 V. 16 menyebutkan "sembahlah Dia saja, Tuhan yang sesungguhnya"

k) Dalam Brahama Sutra disebutkan : "Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yangg kedua. Tuhan tidak berbilang sama sekali".

 

Konsep Tuhan menurut Islam

 

Jawaban terbaik seorang muslim tentang Konsep Tuhan dalam islam ialah QS. Al-Ikhlas (112) : V.1 - 4 :

 • Ayat 1 : Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa"
 • Ayat 2 : Allah tempat meminta segala sesuatu
 • Ayat 3 : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.
 • Ayat 4 : dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya.

Ternyata surah Al-Ikhlas tersebut mempunyai kesamaraan dalam kitab-kitab Hindu tersebut seperti:

 • QS. Al-Ikhlas : 1 = Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 iaitu Tuhan hanya satu tidak ada sekutunya.
 • QS. Al-Ikhlas : 2 = Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 iaitu Dia adalah Tuhan semesta alam.
 • QS. Al-Ikhlas : 3 = Shvetashvatara Upanishad Ch. 6 V. 9 iaitu Tuhan tidak punya ibu  dan bapa .
 • QS. Al-Ikhlas : 4 = Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 v. 19 dan Yajurveda Ch. 32 V. 3 iaitu bagi Dia tidak ada yg menyerupai Tuhan .

 

Rujukan:

Perbentangan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik mengenai "Persamaan Antara Hindu dan Islam".

 

 

Muhammad Fakhruddin Ismail

0 Comments:

Post a Comment