Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://addeans.blogspot.com/

 

Kalky Autar

 

Disebutkan dalam Nashpropesy, nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalky Avtar (Autar terakhir) dan Amtim Rishi. Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalky Autar dan kedatangannya. Diantara ayat-ayat yang menyebutkan adalah :

 • Dalam Baghavata Purana Khand 12 Adhyay 2 Shloka 18-20 disebutkan dalam rumah Visnuyash akan dilahirkan Kalky Avtar yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia, yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik dan menonjol. Dia akan diberi tanda-tanda. Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yg cepat. Dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang. Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia.
 • Dalam Baghavata Purana Khand 1 Adhyay 3 Shloka 25 disebutkan akan ada juru selamat di rumah Visnuyash.Yang dimaksudkan adalah Valkikalki.
 • Dalam Kalki Purana (2) : 4 disebutkan bahwa di rumah Visnuyash pemimpin kampung Ambala akan lahir DI Kalki Avtar
 • Dalam Kalki Purana (2) : 5 disebutkan bahwa dia akan datang bersama para sahabatnya mengalahkan orang-orang jahat
 • Dalam Kalki Purana (2) : 7 disebutkan bahwa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang.
 • Dalam Kalki Purana (2) : 11 disebutkan bahwa dalam rumah Visnuyash dan dalam rumah Summati Kalki Autar akan lahir
 • Dalam Kalki Purana (2) : 15 disebutkan bahawa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madhop

Semua ramalan yang disebut diatas merujuk kepada baginda nabi Muhammad SAW. Penjelasannya demikian :

 • Dilahirkan dirumah Visnuyash ertinya ayahnya Visnuyash.Visnuyash ertinya pengikut Vishnu (pengikut Tuhan) sedangkan ayah dari nabi Muhammad adalah bernama Abdullah yang ertinya adalah pengikut Allah yang maha agong (pengikut Tuhan).
 • Summati dalam bahasa sansekerta ertinya adalah orang yg sangat setia. Sedangkan ibunda nabi Muhammad adalah bernama Aminah yg dalam bahasa arab artinya juga orang yg setia.
 • Sambara bahasa arabnya adalah tempat yg aman & damai. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah yg terkenal dengan nama "Darul Aman" yaitu tempat yang aman dan damai. Akan lahir diantara kepala suku Sambala, ertinya bahawa nabi akan lahir diantara di rumah Makkah.
 • Dilahirkan pada tanggal 12 di bulan pertama Madhop. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 rabiul awal.
 • Kalki Avtar akan menjadi Amtim Rishi (resi terakhir). Nabi Muhammad adalah juga nabi terakhir dari deretan nabi-nabi yg dikirim Tuhan sebagai mana tercantum dalam QS. Al- Ahzab : 40.
 • Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali lagi ke arah utara. Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertamanya di gua Hira di Jabal Nur. Jabal Nur ertinya Gunung Cahaya lalu kembali lagi ke Makkah.
 • Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Persis seperti nabi Muhammad spt terdapat pada QS. Al-Qalam : 4 "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur".
 • Kalki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual, iaitu : bijaksana, punya kendali diri, keturunan yg terhormat, punyai pengetahuan wahyu, pemberani, perkataannya bertarget kurikulum, sangat dermawan, dan sangat ramah. Semuanya 8 sifat ini adalah sifat-sifat yg dimiliki oleh nabi Muhammad.
 • Dia akan diberi kendaraan yg sangat cepat oleh Shiva. Nabi Muhammad juga diberi buraq yg sangat cepat oleh Allah yang membawanya ke langit dalam peristiwa Mi'raj.
 • Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang. Nabi Muhammad juga ambil bahagian dalam peperangan termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya.
 • Dia akan menjadi penyelamat umat manusia. Dalam QS. Faatir(35) ayat 24 dan QS. Saba(34) ayat 28 disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa berita gembira & peringatan bagi seluruh umat manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 • Dia akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar. Nabi Muhammad hidup pada zaman jahiliyah yang membawa manusia dari penuh kegelapan ke jalan yang terang benderang.
 • Dia akan dibantu oleh 4 sahabat dalam menyebarkan misi. Kita ketahui ada 4 orang khalifah sahabat nabi iaitu : Sayyidina Abubakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
 • Dia akan ditolong oleh malaikat di medan pertempuran. Dalam perang Badr nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat Allah seperti tersebut dalam QS. Ali Imran (3) ayat 123 & 125 : "Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda'. Juga QS. Al-Anfal(8) ayat 9 yang berbunyi "... sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yg datang berturut-turut."Ramalan ini tidak diragukan merujuk kepada Nabi Muhammad SAW.

Rujukan:

Perbentangan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik mengenai "Persamaan Antara Hindu dan Islam".

 

Muhammad Fakhruddin Ismail

0 Comments:

Post a Comment